اس ام اس عاشقانه پاییزی

اس ام اس عاشقانه پاییزی

بیا ای همنشین سرد پاییز به آواهای شب هایم درآمیز بیا ای رنگ مهتاب بلورین تو شعری تازه در من برانگیز

اس ام اس عاشقانه پاییزی

در ماه مهر بادهای پاییزی بی مهری را با برگ درختان آغاز می کنند

اس ام اس عاشقانه پاییزی

پاییز غریب و بی رحم اون همه برگ مگه کم بود ؟ گل من رو چرا چیدی گل من دنیای من بود

اس ام اس عاشقانه پاییزی
Web Site

دست از سر ما بردار کنار تو نمی مونم یه روز می گفتم عاشقم اما دیگه نمی مونم تقصیر هیچکس دیگه نیست قصه ما تموم شده حیف همه خاطره ها به پای کی حروم شده
Web Site

درست است که اشتباه از من بود اما سوء تفاهمی بود که دهانم که هیچ تمام بدنم را سوزاند از آش نخورده! بدان که هر موقع که عزم آمدن کردی فکر دیر بودن را نکن من با آغوشی باز تو را به سینه می فشارم
Web Site

یک خاطره از تو برای من مانده فقط یک خاطره. . . خنده وقت رفتنت . . . !
Web Site

زیاد خوب نباش زیاد دم دست هم نباش زیاد که خوب باشى دل آدم ها را مى زنى آدم ها این روزها عجیب به خوبى به شیرینى آلرژى پیدا کرده اند زیاد که باشى ، زیادى مى شوى